Postbus 64710 | 2506 CC Den Haag

Indien u van de VBIM verzekeringen en diensten gebruik wenst te maken moet u zich aanmelden als deelnemer in de stichting VBIM. VBIM past een toetredingsselectie toe, teneinde te waarborgen dat in het collectief uitsluitend professionele beroepsbeoefenaren toetreden. VBIM hanteert als zelfstandige organisatie eigen maatstaven, los van lidmaatschappen of accreditaties van de kandidaat bij andere interim-organisaties.

Elke professioneel werkende individuele interimmanager die als ondernemer is ingeschreven bij de KvK kan zich aanmelden als kandidaat-deelnemer. Ook samenwerkingsverbanden van interimmanagers met een eigen juridische entiteit kunnen zich aanmelden als kandidaat-deelnemer.

U kunt online eenvoudig uw aanvraag tot lidmaatschap indienen.

Na ontvangst van het volledig ingevulde formulier inclusief bijlagen beslist het bestuur binnen 2 weken over toelating. Het bestuur kan eventueel nadere informatie aan u vragen of maatwerk afspraken met u of uw samenwerkingsverband maken.

 • Voor wie
 • Jaarlijkse bijdrage
  De deelnemersbijdrage wordt jaarlijks door het bestuur vastgesteld.
 • Eénmalige toetredingsbijdrage
 • Bijzonderheden

Ervaren Interimmanager (> 2 jaar ervaring)

€ 110/ jaar
€ 110/ jaar
 • Voor de interimmanager met minimaal 2 jaar ervaring
  VBIM richt zich op de professionele interimmanager die het vak duurzaam wil uitoefenen. In beginsel moeten kandidaten tenminste 2 jaar de beroepspraktijk als zelfstandig ondernemer hebben uitgeoefend.
 • € 110,- excl. 21% BTW
 • € 195,- excl BTW
 • De deelnemerskosten zijn fiscaal aan te merken als beroepsmatige kosten

Startende Interimmanagers (< 2 jaar ervaring)

€ 110/ jaar
€ 110/ jaar
 • Voor startende interimmanagers die nog geen 2 jaar als ondernemer werkzaam zijn
 • € 110,- excl. 21% BTW
 • € 295,- excl BTW
 • Verplichting tot aangaan en toepassen van schaduwmanagement bij elke interimopdracht

  Meer over schaduwmanagement
  Voor de startende interimmanager is het verplicht om schaduwmanagement toe te passen bij elke inteirmopdracht.

  Lees onze uitgebreide pagina over wat schaduwmanagement precies is en wat dit voor u inhoudt.
 • Indien de kandidaat-deelnemer gebruik wenst te maken van VBIM schaduwmanagement conform het VBIM protocol bedragen de kosten daarvan € 75 per uur excl. btw en excl. eventuele reiskosten. De kosten worden achteraf gefactureerd op basis van feitelijke bestede uren conform het VBIM protocol.
 • De deelnemerskosten zijn fiscaal aan te merken als beroepsmatige kosten

Samenwerkingsverband Interimmanagers

Maatwerk
Maatwerk
 • Voor Samenwerkingsverbanden Interimmanagers.
 • Maatwerk, afhankelijk van het aantal betrokken personen.
 • Maatwerk, maar altijd minimaal € 500,- excl BTW
 • maatwerk oplossing voor de specifiek te verzekeren risico’s
 • De deelnemerskosten zijn fiscaal aan te merken als beroepsmatige kosten

U ontvangt via email bericht over uw toelating of afwijzing.

Na goedkeuring van uw deelname ontvangt u de facturen voor deelname. Na betaling van deelnemersbijdragen kunt u zich aanmelden voor de verzekeringen en gebruik maken van de overige diensten.

Sneller de BA polis laten ingaan?

Om desgewenst sneller de BA polis te kunnen laten ingaan kunt u tegelijk met de VBIM aanmeldformulieren ook –vrijblijvend- het BA polis aanmeldformulier alvast downloaden en inzenden. De verzekeringsdekking gaat dan in op dag waarop uw aanmelding is goedgekeurd.

Algemene Voorwaarden (samenvatting)

Het deelnameschap geldt voor een kalenderjaar, tussentijds afmeldingen gaan derhalve in per 31 december.

De deelnemersbijdrage betreft een vast bedrag, onafhankelijk van de maand waarin men deelnemer wordt. Deelnames startende in de maanden nov-dec. worden belast in het opvolgend kalenderjaar. Bij beeindiging van deelname gedurende het jaar vindt geen restitutie plaats.

Deelname wordt jaarlijks stilzwijgend en automatisch voor één jaar voortgezet tenzij de deelnemer voor 31 december aangeeft de deelname te beëindigen.

De Algemene voorwaarden kunt u hier lezen