Postbus 64710 | 2506 CC Den Haag

VBIM heeft vanaf het ontstaan in 1993 de aangesloten deelnemers een goede collectieve AOV polis kunnen bieden.
Voor elke zelfstandige ondernemer is het verzekeren van het inkomen bij langdurige uitval door (ernstige) ziekte eigenlijk een onmisbaarheid. In veel gevallen (statistisch 50%) ziet men hiervan af wegens de hoge premiekosten ten opzichte van de eigen omzet. Maar soms beschikt de ondernemer over voldoende bedrijfsreserves, of is er een partnerinkomen, waarmee een jaar kan worden overbrugd. Men kijkt ook wel naar de geringe kans dat men op de verzekering een beroep moet doen en weegt dat af tegen de hoge premie. VBIM meent dat deze overwegingen zeker hout snijden en is geen voorstander van het lukraak verzekeren van elk mogelijk risico tegen relatief hoge premies.

Vandaar dat wij in onze AOV de focus leggen op de specifiek voor interimmanagers geldende aspecten, en daarnaast de premie laag houden bij een volledige dekking biedende polis. De VBIM AOV dekt alle vormen van arbeidsongeschiktheid, en de mate van arbeidsgeschiktheid/re-integratie is uitsluitend gerelateerd aan het weer volwaardig kunnen uitoefenen van het beroep interimmanager.

Een voorbeeld: een interimmanager was beperkt in het autorijden door een tijdelijk medisch probleem aan de ledematen. De AOV polis heeft bijna een jaar lang de volledige kosten van een auto-met-chauffeur gedekt zodat de interimmanager dageljjks de rit van huis naar opdrachtgever (op verschillende locaties) kon uitvoeren en zodoende aan het werk kon blijven.

VBIM heeft gekozen voor een verzekeraar met een uitstekende kennis en reputatie op het gebied van claimbehandeling specifiek voor zelfstandige beroepsbeoefenaren. Uiteindelijk wilt u naast een concurrerende premie toch vooral een goede en probleemloze gang van zaken voor uw uitkering als het er op aankomt.

Zoals bij vrijwel alle vrije beroepers is ook bij onze beroepsgroep sprake van een laag risico: ondernemers melden zich niet snel ziek. Interimmanagers hebben een grote vrijheid in het zelf vormgeven van hun werk, hebben nauwelijks vaste bedrijfskosten of personeel in dienst, en dat leidt tot weinig uitval wegens werkstress of psychische druk (burn out).

Waarom voor onze AOV kiezen?  • AOV specifiek gericht op voor interimmanagers geldende aspecten
  • Lage premie, maar toch volledig dekking biedende polis
  • Uitstekende voorwaarden
  • Dekt alle vormen van arbeidsongeschiktheid
  • Premie gelijkblijvend, ook voor ouderen
  • Toetredingsleeflijd tot 60 jaar, bij een leeftijd hoger dan 60 jaar is maatwerk mogelijk
  • Premievrijstelling is de laatste twee jaar mogelijk op basis van het aantal voorgaande polisjaren


Heeft u interesse?

Een goede AOV wordt jaarlijks op uw bedrijfs- en persoonlijke situatie afgestemd. Verschillen in uw omzet of leefsituatie kunnen immers effect hebben op het realistisch te verzekeren bedrag. Het opmaken van de VBIM AOV polis is altijd maatwerk. VBIM draagt dan zorg voor het leggen van contact met een verzekeringsdeskundige die met u in een persoonlijk onderhoud beziet of een AOV polis geschikt is voor uw situatie, en zo ja in welke variant.

VBIM kan bij verzekeraars goede voorwaarden en lage premies bedingen. Daarnaast heeft onze beroepsgroep een aantal specifieke wensen en kenmerken die wij in de VBIM AOV polis hebben opgenomen. Zo is de premie gelijkblijvend ook voor ouderen, en zijn de premies fors lager wegens het beperkte aantal claims in onze beroepsgroep. De toetredingsleeftijd voor de VBIM polis is verhoogd tot 60 jaar en maatwerk is mogelijk bij hogere leeftijd van toetreding. Premievrijstelling in de laatste twee jaar is mogelijk op basis van het aantal voorgaande polisjaren.

Een goede AOV wordt jaarlijks op uw bedrijfs- en persoonlijke situatie afgestemd. Verschillen in uw omzet of leefsituatie kunnen immers effect hebben op het realistisch te verzekeren bedrag. Hebt u interesse meld u dan online aan. VBIM draagt dan zorg voor het leggen van contact met een verzekeringsdeskundige die met u in een persoonlijk onderhoud beziet of een AOV polis geschikt is voor uw situatie, en zo ja in welke variant.

Vanwege de nieuwe wettelijke spelregels over transparantie in de kosten van verzekeringen zoals een AOV is het VBIM AOV collectief wat kosten betreft gebaseerd uitsluitend op de premie die de verzekerde aan de verzekeringsmaatschappij betaald. In die premie zit geen verborgen kostencomponent voor het intermediair, zoals dat tot 2013 het geval was. De verzekerde en het intermediair komen nu samen een separaat adviestarief overeen voor het adviesgesprek bij het samenstellen van een polis en de jaarlijkse actualisering van de polisvoorwaarden.

VBIM heeft als collectief vaste afspraken met het intermediair gemaakt over deze advieskosten. Na ontvangst van uw AOV interesseformulier zal het intermediair u hierover informeren. Pas na uw akkoord daarop, zodat u niet voor verassingen komt te staan, wordt desgewenst een adviesafspraak voor de AOV gemaakt.