Indien u nog geen 2 jaar ervaring heeft als zelfstandig interimmanager kunt u hier online een aanvraag doen tot lidmaatschap. U dient hiervoor zowel het Algemeen aanvraagformulier voor deelname in de VBIM in te vullen als het Aanvraagformulier voor Interimpartner.®

Schaduwmanagement is voor de VBIM BA verzekering altijd verplicht. U bent na de 2-jaarsperiode zelf verantwoordelijk voor een professionele invulling daarvan. Dit vindt u terug in de polisvoorwaarden.

  Algemeen aanvraagformulier deelname VBIM

  Voornaam (verplicht)

  tussenvoegsel

  achternaam (verplicht)


  Uw persoonlijke adres

  BSN nummer (verplicht)


  Volledige naam van uw onderneming (verplicht)

  Adres van uw onderneming (verplicht)

  Datum evt. wijziging rechtsvorm of statuten

  Naam van accountant/boekhoud kantoor (verplicht)

  Heeft de onderneming een aansluitnummer bij UWV (zo ja, welk)

  bankrelatie va de onderneming, rekeningnummer


  Zakelijk telefoonnummer (verplicht)

  Privé telefoonnummer

  Mobiele telefoonnummer

  E-mail adres (verplicht)

  Faxnummer

  Geboorteplaats (verplicht)

  Geboortedatum (verplicht)

  Burgelijke staat (verplicht)

  Hoogst genoten opleiding (verplicht)

  Titel

  Samenwerkingsverband met interimmanagers?

  Professionele lidmaatschappen (bijv. ORM, RIM, IM Register, ONRI, NIVRA)

  In bestand opgenomen van interimbureaus? Zo ja, van welke

  Sinds wanneer bent u als zelfstandige gevestigd? (verplicht)

  Gemiddelde jaaromzet onderneming in Euro (verplicht)

  Is er een voorziening voor langdurige afwezigheid getroffen, zo ja welke? (verplicht)

  Heeft u op dit moment een lopende opdracht? Zo ja: waar, functie, omzet, doorlooptijd, via welk bureau? (verplicht)

  Heeft u eerder een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering gehad, zo ja, wanneer enbij welke maatschappij?(verplicht)

  U dient een aantal bescheiden mee te sturen met uw aanvraag

  Kopie geldig paspoort (PDF of JPG formaat) (verplicht)

  Kopie uittreksel KvK, niet ouder dan 3 maanden (PDF formaat) (verplicht)

  Uitgebreid CV (PDF, DOCX of DOC formaat) (verplicht)

  Indien beschikbaar, bedrijfsdocumentatie (PDF, DOCX of DOC formaat)

  Aanvraagformulier voor InterimPartner®  Korte omschrijving van de interimopdracht


  Offerte of lopend contract interimopdracht (DOC, DOCX of PDF formaat)  Hierbij verklaar ik het schaduwmanagement te willen toepassen via een bij VBIM geaccrediteerde of bij RIM bureau werkzame schaduwmanager volgens het InterimPartner® protocol.

  Hierbij verleen ik aan de stichting VBIM toestemming om de gegevens uit mijn VBIM dossier beschikbaar te stellen aan de schaduwmanager met als uitsluitend doel het VBIM protocol voor schaduwmanagement toe te kunnen passen.

  Ik ga akkoord met de Deelnemingsvoorwaarden. Tevens ga ik akkoord dat ik een deelnemingsovereenkomst van 1 kalenderjaar met VBIM aanga indien ik geaccepteerd word.