Via dit online formulier kunt u een prijsopgave laten maken voor Samenwerkingsverbanden Interimmanagers.

  Algemene informatie


  (Statutaire)Naam bureau (verplicht)

  Vestigingsadres (verplicht)

  Postadres (verplicht)

  E-mail (verplicht)


  Website (formaat: http://www.uwurl.nl)

  Telefoon (verplicht)


  KVK nummer (verplicht)

  BTW nummer (verplicht)

  UWV aansluitnummer (verplicht)

  Gegevens statutaire directeuren of vennoten
  (Volledige voor- en achternamen, geboortedata en geboorteplaats) (verplicht)

  Is het bureau onderdeel van holdings?
  Zo ja, bedrijfsstructuur weergeven.


  Bureau informatie

  Aantal eigen medewerkers, managers, etc. (verplicht)


  Totaal aantal ingeschreven interimmanagers (verplicht)

  Aantal ingeschreven interimmanagers via arbeidsovereenkomst (verplicht)

  Aantal ingeschreven interimmanagers als zelfstandige ondernemers (verplicht)

  Aantal interim/adviesopdrachten per jaar (verplicht)

  Gemiddelde gedeclareerde dagtarieven (verplicht)

  Gemiddelde fee per dag uitvoerend interimmanager (verplicht)

  Verdeling van de opdrachten


  In dit onderdeel dient u de verdeling van uw opdrachten uit te drukken in percentages van het totaal aantal opdrachten. Voorbeeld: Als 5 van de 10 opdrachten bestaan uit statutaire directievoering, voert u 50 in achter het vakje "statutaire directievoering".

  Statutaire directievoering (%) (verplicht)

  Eindverantwoordelijke directievoering (%) (verplicht)

  Managementniveau integrale verantwoordelijkheid (%) (verplicht)

  Managementniveau deelverantwoordelijkheid (%) (verplicht)

  Projectmanagement met integrale verantwoordelijkheid (%) (verplicht)

  Projectmanagement met deelverantwoordelijkheid (%) (verplicht)

  Adviesrollen zonder executieve verantwoordelijkheid (%) (verplicht)

  Overige vragen


  Lidmaatschappen professionele organisaties (RIM, ROA, ONRI, NIVRA, etc) (verplicht)

  Voert u opdrachten uit in een of meerdere van de volgende branches (aanvinken wat van toepassing is) (verplicht)

  ik voer geen opdrachten uit in deze branchestelecomictbouwbank/verzekeringbeursgenoteerde ondernemingenbuitenland

  Indien u bij de vorige vraag één of meerdere branches heeft aangevinkt verzoeken wij u om hier een uitgebreide toelichting te geven

  U dient een aantal bescheiden mee te sturen met uw aanvraag


  Kopie uittreksel KvK, niet ouder dan 3 maanden (PDF formaat) (verplicht)

  Indien uw bureau onderdeel is van holdings dient u hier een KvK uittreksel van gelieerde ondernemingen toe te voegen (PDF formaat)

  Dit formulier is vertrouwelijk en dient uitsluitend voor het informeren aan het VBIM Bestuur over toelatingtoetsing voor deelname in VBIM en verkrijging van financiële diensten via VBIM partners. Gegevens worden onverwijld vernietigd indien de toelatingsaanvraag niet wordt gehonoreerd.

  Hierbij verklaar ik dat ik dit formulier naar waarheid en volledigheid heb ingevuld en tevens bevoegd bestuurder ben voor de aanvrager.

  Naam bevoegd bestuurder