Inschrijfformulier VBIM voor K+V interim managers

  Voornaam (verplicht)

  tussenvoegsel

  achternaam (verplicht)


  Uw persoonlijke adres

  Geboorteplaats (verplicht)

  Geboortedatum (mm/dd/jjjj) (verplicht)

  Burgelijke staat (verplicht)

  Hoogst genoten opleiding (verplicht)

  Titel

  Burgerservicenummer (BSN) (verplicht)


  Volledige naam van uw onderneming (verplicht)

  Adres van uw onderneming (verplicht)

  Heeft de onderneming een aansluitnummer bij UWV (zo ja, welk)

  Zakelijk telefoonnummer (verplicht)

  Privé telefoonnummer

  Mobiele telefoonnummer

  E-mail adres (verplicht)

  Professionele lidmaatschappen (bijv. ORM, RIM, IM Register, ONRI, NIVRA)

  Sinds wanneer bent u als zelfstandige gevestigd? (mm/dd/jjjj) (verplicht)

  Gemiddelde jaaromzet onderneming (verplicht)

  Sinds wanneer bent u ingeschreven bij K+V? (mm/dd/jjjj)
  (verplicht)

  Heeft u op dit moment een lopende opdracht bij K+V? Zo ja: geef een korte omschrijving. (verplicht)

  Heeft u eerder een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering gehad, zo ja, wanneer enbij welke maatschappij?(verplicht)

  Overige aanvragen

  Wilt u tegelijk met deze aanvraag ook onze BA polis aanvragen? (verplicht)

  Heeft u interesse in de VBIM AOV of andere polissen? (verplicht)
  Indien u hier "Ja" aanklikt zullen wij contact met u opnemen.

  U dient een aantal bescheiden mee te sturen met uw aanvraag

  Kopie geldig paspoort (PDF of JPG formaat) (verplicht)

  Kopie uittreksel KvK, niet ouder dan 3 maanden (PDF formaat) (verplicht)

  CV (PDF, DOCX of DOC formaat) (verplicht)

  Ik ga akkoord met de Deelnemingsvoorwaarden zoals vermeld op de website. Tevens ga ik akkoord dat ik een deelnemingsovereenkomst van 1 kalenderjaar met VBIM aanga.