Inschrijfformulier VBIM voor K+V interim managers


Voornaam (verplicht)
tussenvoegsel
achternaam (verplicht)
Uw persoonlijke adres
Geboorteplaats (verplicht)
Geboortedatum (mm/dd/jjjj) (verplicht)
Burgelijke staat (verplicht)
Hoogst genoten opleiding (verplicht)
Titel
Burgerservicenummer (BSN) (verplicht)
Volledige naam van uw onderneming (verplicht)
Adres van uw onderneming (verplicht)
Heeft de onderneming een aansluitnummer bij UWV (zo ja, welk)
Zakelijk telefoonnummer (verplicht)
Privé telefoonnummer
Mobiele telefoonnummer
E-mail adres (verplicht)
Professionele lidmaatschappen (bijv. ORM, RIM, IM Register, ONRI, NIVRA)
Sinds wanneer bent u als zelfstandige gevestigd? (mm/dd/jjjj) (verplicht)
Gemiddelde jaaromzet onderneming (verplicht)
Sinds wanneer bent u ingeschreven bij K+V? (mm/dd/jjjj)
(verplicht)
Heeft u op dit moment een lopende opdracht bij K+V? Zo ja: geef een korte omschrijving. (verplicht)
Heeft u eerder een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering gehad, zo ja, wanneer enbij welke maatschappij?(verplicht)

Overige aanvragen


Wilt u tegelijk met deze aanvraag ook onze BA polis aanvragen? (verplicht)
Heeft u interesse in de VBIM AOV of andere polissen? (verplicht)
Indien u hier "Ja" aanklikt zullen wij contact met u opnemen.

U dient een aantal bescheiden mee te sturen met uw aanvraag


Kopie geldig paspoort (PDF of JPG formaat) (verplicht)
Kopie uittreksel KvK, niet ouder dan 3 maanden (PDF formaat) (verplicht)
CV (PDF, DOCX of DOC formaat) (verplicht)

Ik ga akkoord met de Deelnemingsvoorwaarden zoals vermeld op de website. Tevens ga ik akkoord dat ik een deelnemingsovereenkomst van 1 kalenderjaar met VBIM aanga.