Postbus 64710 | 2506 CC Den Haag

Bron: Belastingdienst 2017 alg brief aan vm VAR houders ivm DBA

Geachte heer/mevrouw,

Vorig jaar stuurden wij u een brief over afschaffing van de VAR per 1 mei 2016 en de invoering van de Wet Deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA). Vanwege de onrust en onzekerheid bij opdrachtgevers en opdrachtnemers, is besloten om de handhaving van de Wet DBA uit te stellen tot in ieder geval 1 januari 2018. Over deze periode zullen wij geen naheffingen, boetes en correctieverplichtingen loonheffingen opleggen. In deze brief leest u wat dit voor u als zzp’er betekent.

Onderzoek criteria uit arbeidswetgeving
Het afschaffen van de VAR heeft bij opdrachtgevers en zzp’ers voor onrust en onzekerheid gezorgd. Opdrachtgevers zijn niet meer — zoals in de tijd van de VAR —gevrijwaard van het betalen van loonheffingen als achteraf sprake was van loondienst. Uw opdrachtgever is nu samen met u verantwoordelijk voor de manier waarop u voor hem werkt. De regels (arbeidswetgeving) die bepalen of u in loondienst bent of niet zijn niet veranderd. Wel is veel zichtbaarder geworden wanneer er volgens deze regels sprake is van loondienst.
Veel zzp’ers en opdrachtgevers ervaren dat de arbeidswetgeving niet meer past bij het huidige maatschappelijke beeld van een arbeidsverhouding. Dit is een belangrijke oorzaak van de onrust die is ontstaan sinds de invoering van de Wet DBA. Daarom gaat het kabinet samen met onder meer sociale partners de arbeidswetgeving onder de loep nemen. Het kabinet gaat onderzoeken hoe de criteria die belangrijk zijn bij het bepalen of er sprake is van loondienst concreter of anders ingevuld kunnen worden. Het kabinet wil haast maken met het onderzoek en hoopt nog vóór een volgend regeerakkoord met resultaten te komen.

Geen naheffingen, boetes en correctieverplichtingen loonheffingen tot in ieder geval 2018
Zolang het kabinet met het onderzoek bezig is, maar in ieder geval tot 1 januari 2018, wordt de handhaving van de Wet DBA uitgesteld. Het uitstel wordt verlengd als het kabinet op 1 januari 2018 nog bezig is met het onderzoek.

Als een opdrachtgever u in deze periode inhuurt en wij achteraf constateren dat er sprake is van loondienst, zullen wij geen naheffingen, boetes en correctieverplichtingen loonheffingen opleggen. In dat opzicht kunnen uw opdrachtgevers dus met een gerust hart zaken met u doen. Wel gaan we optreden tegen kwaadwillenden. Wat wij hieronder verstaan, leest u in de bijlage.

Als wij na 1 januari 2018 wel gaan handhaven, geven wij dit op tijd en duidelijk aan.

Meer informatie?
Meer informatie vindt u bij de vragen en antwoorden in de bijlage. Ook kunt u kijken op onze internetsite: belastingdienst.nl/dba

Met vriendelijke groet,

H.P.M. Kamps RA
Landelijk directeur Midden- en kleinbedrijf

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *