Postbus 64710 | 2506 CC Den Haag

Vanaf 1 april 2017 gaat de wet wijzigen voor directeur grootaandeelhouders die pensioen in eigen beheer voeren.

DGA’s krijgen de mogelijkheid om het pensioen in eigen beheer op een fiscaal aantrekkelijke manier stop te zetten. Na april 2017 is het opbouwen van pensioen in eigen beheer niet meer mogelijk.

Omdat het dan wettelijk niet meer mogelijk is om pensioen in eigen beheer te blijven voeren is het noodzakelijk dat er keuzes gemaakt gaan worden:

  • Premievrijmaken en nadenken over alternatieven;
  • Reserve afkopen tegen een gunstig tarief gedurende de komende 3 jaren;
  • Reserve overhevelen naar een nieuwe spaarvariant in eigen beheer;
  • Pensioen volledig verzekeren.

Elke keuze heeft andere consequenties waar goed over moet worden nagedacht. Bij afkoop van de eigen beheersreserve moet bijvoorbeeld de (ex-) partner tevens akkoord gaan. Tevens zal de pensioenbrief goed moeten worden nagekeken en of eventueel moeten worden aangepast. Het stopzetten van pensioen in eigen beheer is mogelijk via een besluit van de Vergadering van Aandeelhouders. Hiernaast is een addendum op de pensioenovereenkomst nodig waarin wordt vermeld dat de pensioenopbouw in eigen beheer wordt stopgezet waarin de partner tevens voor akkoord tekent. Dit kan van belang zijn voor een toekomstige echtscheiding. In het besluit van de Vergadering van Aandeelhouders kan een dergelijke passage worden opgenomen: “ na afstemming met de werknemer heeft de vergadering van aandeelhouders besloten….”

Om de verdere mogelijkheden te bespreken kan contact worden opgenomen met Erik van den Heuvel, pensioenadviseur bij Havelaar & Van Stolk. De advisering en mogelijk begeleiding van een en ander zal op declaratiebasis geschieden.

Contact opnemen met Erik van den Heuvel kan via de website van Havelaar & Van Stolk: http://havelaar.com/vbim2

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *