Postbus 64710 | 2506 CC Den Haag

VBIM wil als beroepsorganisatie de branche en de eigen deelnemers in de vakmatige ontwikkeling ondersteunen en bijdragen aan de verdere professionaliseringontwikkeling van het vak interimmanager.

Voor eenvoudige vragen op het gebied van aan de beroepsgroep gebonden kwesties rond het zzp-schap, ondernemingskwesties, fiscaliteiten en het contracteren met opdrachtgevers en interimbureaus kunnen deelnemers zich per mail tot VBIM wenden. In de meeste gevallen kunnen wij vanuit de jarenlange ervaring de vraagsteller op weg helpen of direct doorverwijzen naar specifiek deskundigen. Deze vorm van dienstverlening is voor deelnemers kosteloos. Het kan ook dat wij de vraag niet zelf kunnen beantwoorden maar wel een contact kunnen leggen met een ter zake deskundige. In dat geval overleggen wij eerst met de deelnemer of dat wenselijk is en welke kosten daar eventueel mee gemoeid zijn.

Vragen over…

  • Ondernemingskwesties
  • Fiscaliteiten
  • Contracteren opdrachtgevers/interimbureaus
  • ervaring met financiële instellingen
  • ervaring met ondernemerskredieten
  • ervaring met andere ondernemersorganisaties
  • het schaduwmanagement interimPartner protocol
  • ….of suggesties voor aanvullende activieiten..?

VBIM staat ook open voor vragen van deelnemers over en ervaringen met financiele instellingen, ervaringen met ondernemerskredieten, ervaringen of vragen over andere ondernemersorganisaties.

Het door VBIM ontwikkelde protocol voor schaduwmanagement InterimPartner ®, dat door een aantal RIM bureaus wordt toegepast, is voor elke interimmanager of interimbureau beschikbaar.

Op verzoek van Nyenrode Universiteit heeft een bestuurslid van VBIM als gastdocent een module over bestuurlijke aansprakelijkheid gegeven bij masterclasses voor interimmanagers.

Met enige regelmaat kunnen informatieve bijeenkomsten voor de deelnemers worden georganiseerd in samenwerking met de verzekeringspartners van VBIM. In het verleden zijn onder meer een vm. staatssecretaris, een vastgoedontwikkelaar, een fiscalist en collega-interimmanagers als inleiders opgetreden.

Suggesties voor aanvullende activiteiten ziet het bestuur graag tegemoet!