Belastingdienst 2017 alg brief aan vm VAR houders in verband met DBA

Bron: Belastingdienst 2017 alg brief aan vm VAR houders ivm DBA

Geachte heer/mevrouw,

Vorig jaar stuurden wij u een brief over afschaffing van de VAR per 1 mei 2016 en de invoering van de Wet Deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA). Vanwege de onrust en onzekerheid bij opdrachtgevers en opdrachtnemers, is besloten om de handhaving van de Wet DBA uit te stellen tot in ieder geval 1 januari 2018. Over deze periode zullen wij geen naheffingen, boetes en correctieverplichtingen loonheffingen opleggen. In deze brief leest u wat dit voor u als zzp’er betekent.

Onderzoek criteria uit arbeidswetgeving
Het afschaffen van de VAR heeft bij opdrachtgevers en zzp’ers voor onrust en onzekerheid gezorgd. Opdrachtgevers zijn niet meer — zoals in de tijd van de VAR —gevrijwaard van het betalen van loonheffingen …Meer lezen

Passende reactie Belastingdienst op ‘wegstreepadvies’ rekening-courantschuld dga

Bron: AM 02-03-2017 nav intern memo Belastingdienst fiscale behandeling rekening courant DGA

De Belastingdienst zal gevallen van ‘belastingvrij wegstrepen van een rekeningcourantschuld van de dga aan zijn bv’ bestrijden, zo blijkt uit een openbaar gemaakt intern memo. Een volgens Edwin Heithuis passende respons op het weinig sympathieke ‘wegstreepadvies’. Toch heeft de hoogleraar nog wel een puntje van kritiek op een van de beleidsopvattingen in het interne memo van de Belastingdienst, want in tegenstelling tot hetgeen wordt beweerd, staat een nieuw standpunt niet gelijk aan een nieuw feit.

Terechte respons
Naar aanleiding van een Wob-verzoek door mr. Pieter Kok van ProceD is een intern memo openbaar gemaakt met het beleid van de Belastingdienst wanneer belastingadviseurs in de praktijk de stelling innemen dat de rekening-courantschuld van de dga belastingvrij kan worden …Meer lezen