Voorgenomen wetswijziging voor directeur- grootaandeelhouders die pensioen in eigen beheer voeren

Vanaf 1 april 2017 gaat de wet wijzigen voor directeur grootaandeelhouders die pensioen in eigen beheer voeren.

DGA’s krijgen de mogelijkheid om het pensioen in eigen beheer op een fiscaal aantrekkelijke manier stop te zetten. Na april 2017 is het opbouwen van pensioen in eigen beheer niet meer mogelijk.

Omdat het dan wettelijk niet meer mogelijk is om pensioen in eigen beheer te blijven voeren is het noodzakelijk dat er keuzes gemaakt gaan worden:

Premievrijmaken en nadenken over alternatieven;
Reserve afkopen tegen een gunstig tarief gedurende de komende 3 jaren;
Reserve overhevelen naar een nieuwe spaarvariant in eigen beheer;
Pensioen volledig verzekeren.

Elke keuze heeft andere consequenties waar goed over moet worden nagedacht. Bij afkoop van de eigen beheersreserve moet bijvoorbeeld de (ex-) partner tevens akkoord gaan. Tevens zal de pensioenbrief goed …Meer lezen